استفتا مقام معظم رهبری در مورد خام گیاه خواری و میوه خواری

564 بازدید
گیاهخوار ارشد
دنیا رو زیبا میکنم
سبک تغذیه:
میوه خوار وگان
3 سال و 9 ماه و 3 هفته و 3 روز سابقه گیاه خواری
زمان ارسال:
1399/12/02 05:56