هفتصد میلیون گیاه خوار در دنیا هستند

238 بازدید
گیاهخوار ارشد
دنیا رو زیبا میکنم
سبک تغذیه:
میوه خوار وگان
2 سال و 5 روز سابقه گیاه خواری
زمان ارسال:
1400/04/04 14:37

بله درست خوندید

دردنیا 700 میلیون گیاه خوار وجود داره


https://en.wikipedia.org/wiki/Vegetarianism_by_country


حدودا هر 11 نفر در دنیا یک نفر گیاه خواره

اونوقت تو کشور ما اصلا نمیدونن گیاه خواری چیه