چرا کم پیدام ؟

217 بازدید
گیاهخوار ارشد
دنیا رو زیبا میکنم
سبک تغذیه:
میوه خوار وگان
2 سال و 5 روز سابقه گیاه خواری
زمان ارسال:
1399/12/28 04:34

حتما با خودتون گفتید که من کجام ؟

کم پیدام ؟

نیستم ؟

فعالیتی نمیکنم خیلی وقته


آرههههههههههههههه نیستم 

یعنی هستمااا

ولی فعلا یه مقداری راهمو کج کردم

نه اینکه راهم به راه دیگه ای ختم شه

نه!

راهم همونیه که حسش میکنی

ولی برای رفتن این راه نیاز دارم دست پر راهو ادامه بدم

پس نگران نباش

چون ثبات داشن در رسیدن به هدف توی خونم هستش

پس من چه باشم چه نباشم  هستم


از اونجا که دعا کردن بلد نیستم فقط میتونم بهتون بگم مراقب خودتون باشید تا با دست پر برگردم