زشته ؟

55 بازدید
علیرضا
من علیرضا هستم
سبک تغذیه:
وگان
3 سال و 9 ماه و 3 هفته و 4 روز سابقه گیاه خواری
زمان ارسال:
1402/11/21 11:53

زشته؟


زشت اینه که انسانی که ادعای اشرف مخلوقات رو داره در اوج جوانی مریض بشه 😒

زشت اینه که انسانی که به سن بلوغ رسیده شیر حیوان دیگه رو بخوره 😢

زشت اینه که برای خوردن غذا دست به کشتار حیوانات بزنی 🤷‍♂️

زشت اینه به بچه هات برای تقویت خیالی بهشون مرغ و گوسفند کشته شده بدی 👀

زشت نباشیم 🤔

کار زشت نکنیم 🤢

در وضعیت زشتی نباشیم 🐱‍🐉


زیبا باشیم 😍

وگان باشیم 🌹