رهایی از ماین کرفت

67 بازدید
علیرضا
من علیرضا هستم
سبک تغذیه:
وگان
3 سال و 9 ماه و 3 هفته و 4 روز سابقه گیاه خواری
زمان ارسال:
1402/11/02 19:19

دو روزه - که دیگه - ندیدمش

ویلیجر نشده برام اسپان

انگار درونم یه چیزی هست

که منو میکِشونه به دنیای سبز

کلنگو بردارو زمینو بکن

واس ساختن خونه جون بکن

حواست باشه به ویلیجر