غذای خوب به معنی جشن گرفتن زندگی است

186 بازدید
سبک تغذیه:
گیاه خوار لاکتو اوو
1 سال و 4 ماه و 3 هفته و 4 روز سابقه گیاه خواری
زمان ارسال:
1399/12/01 21:02

غذای خوب به معنی جشن گرفتن زندگی است، و به نظر من این مضحک است که زندگی را با گرفتن جان موجودی جشن بگیریم.به همین دلیل است که من گوشت نمی خورم.چون من نیازی به کشتن نمی بینم. 

- آنا توماس