در آغوش گرفتن بره هاست

137 بازدید
گیاهخوار ارشد
دنیا رو زیبا میکنم
سبک تغذیه:
میوه خوار وگان
3 سال و 9 ماه و 3 هفته و 3 روز سابقه گیاه خواری
زمان ارسال:
1402/04/13 09:59

امروز روز «در آغوش گرفتن بره هاست» ، نه کشتار بره ها روز قربانی نفس نه قربانی برره‌ها


روزی که با مهر به گوسفندان و بره ها می گذارانیم


خونی نمی ریزیم و لب به مردار نمی زنیم


زندگی را گرامی می داریم و آن را نشان می دهیم


روزی فرا خواهد رسید که رسم کشتن را پایان خواهیم داد


ولی باید بدانید هنوز بسیاری از مردم چونان عصر جاهلیت هستند


رسانه هایی مدرن ولی با تفکر بربریت


کسانی که حتا در مخیله آن ها نمی گنجد


و به حیوانات چون بردگانی نگاه می کنند که باید در مالکیت انسان باشد


از بین بردن این تفکر بی پایه و مخرب وظیفه ما وگان هاست


و این مهم را ما در تاریخ انجام خواهیم داد