سینرژی یا هم افزایی چیست؟

108 بازدید
علیرضا
من علیرضا هستم
سبک تغذیه:
وگان
3 سال و 9 ماه و 3 هفته و 4 روز سابقه گیاه خواری
زمان ارسال:
1402/08/09 05:30

سینرژی یا هم‌افزایی چیست؟

میزان وزنی که دو تکه چوب تحمل میکنند، بیشتر از مجموع وزنی است که هر کدام از چوب ها تحمل میکند.

توضیح به زبان ریاضی

tahamole(choob1)=10
tahamole(choob2)=10
tahamole(choob1) + tahamole(choob2) = 20
tahamole(choob1 + choob2) = 20+5


این قانون طبیعته

مثال این مبحث همون داستان آموزنده نصیحت پیر مرد به فرزندانش است که تکه های چوب به سادگی با هم میشکنند ولی وقتی با هم یکی شوند به راحتی نمیشکنند

اگه اینطوریه به راحتی میتونیم غم های اطرافیانمون وعزیزانمونو تحمل پذیرتر کنیم، با شنیدن و درک کردنشون