خلاصه کتاب جان شیرین - حقوق حیوانات در متون اسلامی - دکتر علی رضایی بیرجندی

172 بازدید
گیاهخوار ارشد
دنیا رو زیبا میکنم
سبک تغذیه:
میوه خوار وگان
3 سال و 9 ماه و 3 هفته و 3 روز سابقه گیاه خواری
زمان ارسال:
1402/04/02 17:04

در این مطلب قصد داریم چکیده این کتاب را ارائه دهیم
تاریخ شروع خوانش : 1402/04/02

تاریخ پایان خوانش : در حال خوانش


گیاهخوار ارشد
دنیا رو زیبا میکنم
سبک تغذیه:
میوه خوار وگان
3 سال و 9 ماه و 3 هفته و 3 روز سابقه گیاه خواری
زمان ارسال:
1402/04/02 19:08

خلاصه مقدمه کتاب جان شیرین - حقوق حیوانات در متون اسلامی - دکتر علی رضایی بیرجندی :

حیوانات نشانه قدرت الهی هستند

حیوامان مایه عبرت بشر بوده و منافع بی شماری برای انسان ها دارند.

حیوانات امت هایی هوشمند و با احساس نظیر انسان‌ها هستند 

در قسمتی گفته میشود حیوانات با افراد عادی که به درجه انسانیت و مقام خلافت الهی نرسیده اند فرق چندانی ندارند.

حیوانات نیز از هوش، عواطف و حقوق طبیعی برخوردارندو مراعات حقوقشان الزامی است. زیرا عدالت، روح احکام دین است و ستم، نابود‌کننده حقیقت دین.

آزار و کشتار حیوانات از روی قساوت، زمینه‌ساز آزار و کشتار بی‌رحمانۀ انسان‌ها شده است.


روح انسان، آزار و کشتن هیچ حیوانی را روا نمیدارد، مگر برای ضرورت و رعایت مصلحتی مهم‌تر. 

ابی عبدالله از پیامبر روایت کرده است : ( چهارپایانی که گوشتشان خورده میشود نکشید، مگر در صورت ضرورت و به اندازه ضرورت. شیخ طوسی، التهذیب ج6، ص138 )


قرآن، انسان را اشرف مخلوقات نمیداند، اما برایش مرتبۀ بالاتری از حیوان قائل است و بشری را که به مقام والای انسانی برسد، برتر از بسیاری از مخلوقات میداند.

مشهور است انسان از نظر قرآن اشرف مخلوقات است، در حالی که قرآن انسان را از تعداد کثیری از مخلوقات برتر میداند; آن هم بشری کخ بنی آدم باشد و انتسابش به حضرت آدم و سنخیتش با آن پدر برقرار باشد; نه مثل فرزند نوح کخ عمل غیر صالح باشد. هود، آیۀ 46

دین به ما دستور داده که مظهر (( الرحمن )) شویم، یعنی با همه موجودات مهربان باشیم. حیوانات مخلوق خدایند و انسان مظهر خدای (( الرحمن ))، پس باید با تمام وجود به آن‌ها عشق بورزد و مهربانی کند.

تا زمانی که غرور و خودخواهی انسان‌ها از بین نرود و (( عبادالرحمن )) نشود، نمیتواند به وظیفه انسانی خود در برابر حیوانات عمل کنند.

در ادامه از گرفته شدن حقوق حیوانات در کشتارگاه‌ها، سیرک‌ها ، آزمایشگاه‌ها گفته میشود،

اگر نژادپرستی جایز نیست، پس گونه‌پرستی هم جایز نیست.

هرچند از متون اسلامی درمی‌یابیم که انسان بر حیوانات تسلط دارد و خدا این حق را به او داده است که از آنها به نفع خود بهره بَرَد ولی این بهره‌برداری مطلق و نامحدود نیست در صورت نیاز به سلب حیات در حد ضروریات، آن هم با حفظ همه جوانب باشد و باید احجترام حیوانات در ابعاد گوناگون پاس داشته شود، زیرا آنها موجوداتی بهشتی هستند

علاوه بر این، بحران فعلی محیط‌زیست به اندازه ای است که ضروری است با استفاده منابع روایی و فقهی و از باب احکام ثانویه، مصرف گوشت حیوانات حلال‌گوشت را در مورد بسیاری تحریم کرد.

یانسان به تفریح با حیوانات از جمله اسب‌دوانی و شترسواری در اسلام تشویق شده و حتی شرط‌بندی بر سر آن‌ها را مجاز شمرده، ولی از تفریحاتی که باعث تضییع حقوق حیوانات میشود، به شدت نهر کرده است. ( فصل سوم )گیاهخوار ارشد
دنیا رو زیبا میکنم
سبک تغذیه:
میوه خوار وگان
3 سال و 9 ماه و 3 هفته و 3 روز سابقه گیاه خواری
زمان ارسال:
1402/04/02 17:38

فصل یک :گیاهخوار ارشد
دنیا رو زیبا میکنم
سبک تغذیه:
میوه خوار وگان
3 سال و 9 ماه و 3 هفته و 3 روز سابقه گیاه خواری
زمان ارسال:
1402/04/02 17:38

فصل دو:


گیاهخوار ارشد
دنیا رو زیبا میکنم
سبک تغذیه:
میوه خوار وگان
3 سال و 9 ماه و 3 هفته و 3 روز سابقه گیاه خواری
زمان ارسال:
1402/04/02 17:38

فصل سوم :


گیاهخوار ارشد
دنیا رو زیبا میکنم
سبک تغذیه:
میوه خوار وگان
3 سال و 9 ماه و 3 هفته و 3 روز سابقه گیاه خواری
زمان ارسال:
1402/04/02 17:39

فصل چهارم :


گیاهخوار ارشد
دنیا رو زیبا میکنم
سبک تغذیه:
میوه خوار وگان
3 سال و 9 ماه و 3 هفته و 3 روز سابقه گیاه خواری
زمان ارسال:
1402/04/02 17:40

خلاصه:


گیاهخوار ارشد
دنیا رو زیبا میکنم
سبک تغذیه:
میوه خوار وگان
3 سال و 9 ماه و 3 هفته و 3 روز سابقه گیاه خواری
زمان ارسال:
1402/04/02 18:53

واژه نامه:

ذی‌روح : دارای روح

ناطق : سخنگو ، گویا ، خطیب، سخنران، سخنگو، سخنور، نطاق، متکلم، جاندار، ذی روح، مدرک، آشکار، بین

غیر ناطق : ناگویا

حیوانات : واژه ای عربی از ماده (حی) 

حیوان : در تعریف زیست‌شناسی به سلسله جانوران (Animalia) و پُریاختگان (Metazoa) هم گفته می‌شود که بدین گونه تعریف می‌شود: سلسله‌ای از ارگانیسم‌های پُریاخته که از رویان تکوین می‌یابند.

پُریاخته : Metazoan - جانور

رویان: در حال رشد

تکوین: به‌وجود آوردن؛ هستی دادن؛ آفریدن؛ احداث ‌کردن.

رُبوبیَّت :  از صفات فعل خدا به معنای تدبیر و اداره امور جهان است

قساوت: سنگ‌دلی، سخت‌دلی

الرحمن : بخشاینده مهربان

عبادالرحمان: بندگان ویژه خدایند که در سوره فرقان و زخرف از آنها یاد شده است