چند ورزشکار گیاه خوار

750 بازدید
گیاهخوار ارشد
دنیا رو زیبا میکنم
سبک تغذیه:
میوه خوار وگان
3 سال و 9 ماه و 3 هفته و 3 روز سابقه گیاه خواری
زمان ارسال:
1399/10/20 22:31

نیمای دلگادو


از زمان تولد تا به حال هیچ گوشتی مصرف نکرده و ایشان پدر و مادر محترمشان هم گیاه خوار بودن برای همین از کودکی به ایشان گوشتی ندادند

پاتریک بابومیان : گیاه خواری که دارای رکورد های زیادی از مسابقات قوی ترین مردان جهان میباشد