درمان کار بدن است!

216 بازدید
سبک تغذیه:
گیاه خوار لاکتو اوو
1 سال و 4 ماه و 3 هفته و 4 روز سابقه گیاه خواری
زمان ارسال:
1399/12/02 18:03

قدر مسلم هنگامی که بدنت درصدد پاک سازی خود بر می آید، تو خود را ناخوش حس می کنی. این امری است طبیعی. حیوانات نیز همین طور هستند اما مقصر اصلی خودت هستی خودت بدنت را آلوده کرده ای وحالا باید به آن اجازه دهی خود را پاک کند. پزشکی که عضوی را بیرون می آورد، عملا ثابت می کند که نمی تواند آن را درمان کند، به هرحال درمان کار پزشکان نیست، بلکه کار بدن است. درک این مسئله مشکل نیست ما قوه درکمان ضعیف شده است، وگرنه می توانستیم بفهمیم که چرا این همه عمل جراحی صورت می گیرد.

هر اندامی که از بدن جدا شود، تمام سیستم بدن را مختل می کند. حالا تو چگونه می خواهی با بدنی که قسمتی از آن را بیرون انداخته ای، به زندگیت ادامه دهی؟

درست است که اندام مصنوعی زیاد ساخته میشود، اما من صحبت از زندگی طبیعی می کنم. انسان هرگز تاریخی طبیعی نداشته وهرگز انسانی زندگی نکرده است!

مردم انتظار دارند از صبح تا شب اعمال خلاف قانون طبیعت انجام دهند، بنوشند وبکشند وگوشت حیوانات بدبخت رابخورند، آنوقت سالم نیز بمانند!

این روش بدن را ذلیل وناتوان می کند وبه قول پزشکان برایش بیماری بوجود می آورد.


از کتاب قابلمه را فراموش کن

هلموت واندمیکر