غیرمغذی

142 بازدید
گیاهخوار ارشد
دنیا رو زیبا میکنم
سبک تغذیه:
میوه خوار وگان
3 سال و 9 ماه و 3 هفته و 3 روز سابقه گیاه خواری
زمان ارسال:
1402/04/09 18:00

غیرمغذی یعنی مواد غذایی ای که ما برای زنده ماندن به آنها نیاز نداریم