پروتوئین

143 بازدید
گیاهخوار ارشد
دنیا رو زیبا میکنم
سبک تغذیه:
میوه خوار وگان
3 سال و 9 ماه و 3 هفته و 3 روز سابقه گیاه خواری
زمان ارسال:
1402/04/09 17:50

فقط یک درصد شیر مادر پروتوئین دارد و نوزاد چهار کیلویی را در عرض شش ماه بزرگ میکند

آنوقت بعضی ها دنبال پروتوئین بالا هستند


جالبه بدانید میوه ها هم یک درصد پروتوئین دارند.


این اعداد اتفاقی نیست