چرا گیاهخوار شویم؟

171 بازدید
آترین جون
من قُدی را دوست دارم
سبک تغذیه:
گیاه خوار لاکتو اوو
3 سال و 3 ماه و 3 هفته و 5 روز سابقه گیاه خواری
زمان ارسال:
1402/02/28 18:45

شما می توانید تاثیری داشته باشید وگان بودن می تواند نجات دهد: 


200 میلیارد حیوان در سال.1.3 میلیون گالن آب


 1.5 تن انتشار کربن