استفتا مقام معظم رهبری در مورد خام گیاه خواری و میوه خواری

138 بازدید
گیاهخوار ارشد
دنیا رو زیبا میکنم
سبک تغذیه:
میوه خوار وگان
1 سال و 10 ماه و 2 روز سابقه گیاه خواری
زمان ارسال:
1399/12/02 05:56