هفتصد میلیون گیاه خوار در دنیا هستند

117 بازدید
گیاهخوار ارشد
دنیا رو زیبا میکنم
سبک تغذیه:
میوه خوار وگان
1 سال و 10 ماه و 2 روز سابقه گیاه خواری
زمان ارسال:
1400/04/04 14:37

بله درست خوندید

دردنیا 700 میلیون گیاه خوار وجود داره


https://en.wikipedia.org/wiki/Vegetarianism_by_country


حدودا هر 11 نفر در دنیا یک نفر گیاه خواره

اونوقت تو کشور ما اصلا نمیدونن گیاه خواری چیه