مستند "انقلابی سلامتی" با کیفیت پایین 144

115 بازدید
گیاهخوار ارشد
دنیا رو زیبا میکنم
سبک تغذیه:
میوه خوار وگان
1 سال و 10 ماه و 2 روز سابقه گیاه خواری
زمان ارسال:
1399/12/12 16:42

این مستند عمق عوام فریبی را در صنایع غذایی حیوانی افشا میکند. یک مستندساز شجاع در یک اقدام متهورانه، بزرگترین اسرار بهداشتی دوران معاصر را افشا می سازد و نشان می دهد که صنایع، نهادهای دولتی، سازمان های بهداشتی و دارویی این اطلاعات را به شیوه ای سازمان یافته از اقشار مختلف جامعه پنهان کرده اند. این مستند تاثیرات مصرف گوشت و فراورده های لبنی بر سلامت افراد را مورد نقد و بررسی قرار می دهد.